דוגמת תלוש עם הורדת מס גדולה [سلطة الضرائب تستغل العمال الفلسطينيين]