רלא-תמונת-חתימה-16-11-1-1024×576 [نقابة معًا توقع اتفاقًا جماعيًا مع جمعية أطباء لحقوق اﻹنسان]