פדילי [مؤتمر القاسمي – انطلاقة في معركة لوقف الفوضى في ورشات البناء]