אסיפה כללית מר חיים [في إجتماع نقابة معاً السنوي ال-17 تجديد الالتزام بمبدأ التضامن العمالي عابر الحدود والحواجز  ]