אסיפה כללית 1 [في إجتماع نقابة معاً السنوي ال-17 تجديد الالتزام بمبدأ التضامن العمالي عابر الحدود والحواجز  ]

اساف اديب، مدير نقابة معًا

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter