קורס סיעוד1 7.9 [35 إمرأة عربية تبدأ دورة لتأهيلهن للعمل في بيوت  المسنين]