170521 – תמונות ווטסאפ – לשכת התעסוקה (15) [محكومات بالبطالة نساء القدس الشرقية في نضال من أجل الاندماج في سوق العمل – التقرير]